Nyheter og juridiske artikler

Advokatfirmaet Norjus - Introduksjon

Fagområder

Foreign clients

Åpne eposten, mailen til syk ansatt

En ansatt på Nordenfjeldske kunstindustrimuseum ble langtidssykemeldt, og en vikar ble satt inn i stedet. For at vikaren raskt skulle få oversikt, bl.a. over hvilke arbeidsoppgaver som ikke var utført og fulgt opp pga sykefraværet, var det nødvendig for vikaren å gå inn på den sykmeldte medarbeiderens epostkonto. Museumsledelsen lot derfor vikaren få tilgang til den syke medarbeiderens passord for å komme inn på epostkontoen.

Mange bruker eposten på jobben til å sende og motta private eposter, som helst ikke skal leses av andre. Når det er behov for å åpne en ansatts epostkonto ved sykdom, bør det om mulig skje i samarbeid med den syke. Bedriftene bør ha gode rutiner for dette.

Dette tenkte ikke museumsledelsen på. Men det gjorde fagforeningen og Datatilsynet. Det endte med at ledelsen ble ilagt en bot på kr 15.000.

Kontakt NorJus

Telefon 22 55 51 80
Fax 22 44 54 60
E-post
Adresse
Postboks 3953
Ullevål Stadion
0806 Oslo
Besøks-adresse Sognsveien 75 C,
3. etasje

Veibeskrivelse med kart