Fagområder

Advokatfirmaet Norjus - Introduksjon

Nyheter og juridiske artikler

Foreign clients

Fagområder

Vi arbeider mest på følgende fagområder:

 

  • Arverett: Arv, testament, arveoppgjør etc.
  • Arbeidsrett:  Hjelp ved ansettelse, oppsigelse, permittering o.a.
  • Ektefelle-/samboerrett:  Hjelp i forbindelse med inngåelse og oppløsning av ekteskap/samboerforhold m.m.
  • Selskapsrett:  F.eks. etablering av firma, oppsett av partneravtaler, vurdering av aksjonærrettigheter m.m.
  • Kontraktsrett:  Oppsett og tolkning av kontrakter, hjelp ved kontraktsforhandlinger osv.
  • Eiendom, bolig, leieforhold:  F.eks. juridisk bistand i forbindelse med kjøp, salg, leie heftelser o.a.
  • Finansiering:  F.eks. bistand ved låneforhandlinger, oppsett eller vurdering av låneavtaler etc.
  • Inkasso, gjeld:  Hjelp med inkasso og konkurspågang, gjeldsforhandlinger m.m.
  • Opphavsrett:  F.eks. hjelp til å sette opp opphavsrettslige avtaler, forhandlinger om slike avtaler m.m.

Vi arbeider også noe med skatterett, erstatnings- og forsikringsrett.

Kontakt NorJus

Telefon 22 55 51 80
Fax 22 44 54 60
E-post
Adresse
Postboks 3953
Ullevål Stadion
0806 Oslo
Besøks-adresse Sognsveien 75 C,
3. etasje

Veibeskrivelse med kart