Fagområder

Advokatfirmaet Norjus - Introduksjon

Nyheter og juridiske artikler

Foreign clients

Opphavsrett

Vi kan hjelpe deg med:

  • Rettigheter til åndsverk. Den som f.eks. har komponert en melodi, har rett til å bestemme over melodien, innenfor de grenser åndsverksloven og eventuelle (forlags)avtaler setter.
  • Rettigheter til fremføringer. Med fremføring menes f.eks. en artists fremføring av en sang. Innenfor de grenser åndsverksloven og eventuell (artist)avtale setter, har artisten rett til å bestemme over fremføringen, f.eks. rett til å bestemme om den skal utgis på plate.
  • Utforming av kontrakter om opphavsrett o.l. Advokat Eivind Bergh-Jacobsen i NorJus har satt opp en rekke kontrakter om opphavsrett o.l., særlig innenfor musikkbransjen.
  • Tolkning av kontrakter om opphavsrett o.l. I likhet med alle andre kontrakter, skal kontrakter om opphavsrett o.l. tolkes ut fra hva partene må antas å ha ment.
    Mange av de kontraktene som finnes i musikkbransjen idag, inneholder elementer fra standardavtaler som advokat Eivind Bergh-Jacobsen har utformet, bl.a. standard artistkontrakt / platekontrakt, lisenskontrakt og forlagskontrakt. Det er til god hjelp når vi skal tolke disse kontraktene.
  • Vurdering av kontrakter om opphavsrett o.l.        De fleste opphavsrettslige kontrakter o.l. vil vare i mange år. 50-100 år er ikke uvanlig. Når kontrakten først er inngått, er det svært vanskelig å forandre den. "Alt jeg vil si til dem som vil begynne i musikkbransjen er: Les kontraktene før du undertegner" (Elton John, 1997)
  • Andre opphavsrettslige spørsmål
    100 norskeide plateselskaper over hele landet har rett til juridisk rådgivning fra advokat Eivind Bergh-Jacobsen gjennom FONO (Foreningen Norske Plateselskaper).

(Vi kan ikke hjelpe deg hvis din motpart er FONO-medlem.)

Kontakt NorJus

Telefon 22 55 51 80
Fax 22 44 54 60
E-post
Adresse
Postboks 3953
Ullevål Stadion
0806 Oslo
Besøks-adresse Sognsveien 75 C,
3. etasje

Veibeskrivelse med kart