Fagområder

Advokatfirmaet Norjus - Introduksjon

Nyheter og juridiske artikler

Foreign clients

Selskapsrett

Vi kan hjelpe deg med selskapsrettslige spørsmål , det være seg vurdering eller utredning av dine eller andres rettigheter, hjelp i en tvist eller annen bistand.  Nedenfor kan du lese litt om vår kompetanse innen selskapsrett.

  • Stiftelse av selskap. Vi har etablert en rekke aksjeselskaper og ansvarlige selskaper.
  • Selskapsavtaler, aksjonær- og partneravtaler. Særlig i mindre selskaper kan det være nødvendig å sette opp avtaler mellom eierne. Spesielt viktig er dette når eierne arbeider i bedriften. Vi har satt opp en rekke selskaps-, aksjonær- og partneravtaler.
  • Selskapsvedtekter. Vedtekter skal alltid settes opp når et selskap etableres. Hvis forholdene endrer seg, kan det være nødvendig å endre vedtektene.
  • Aksjonærrettigheter. Aksjonærenes rettigheter fremgår av aksjeloven. Tvister kan av og til oppstå mellom minoritets- og majoritetsaksjonærer. Vi har både utredet og bistått i forbindelse med minoritetsrettigheter.
  • Generalforsamling og styre. Selskapsorganene må følge aksjelovens regler. Vi gir råd om hva reglene går ut på og hvordan de skal praktiseres.
  • Andre selskapsrettslige spørsmål

Kontakt NorJus

Telefon 22 55 51 80
Fax 22 44 54 60
E-post
Adresse
Postboks 3953
Ullevål Stadion
0806 Oslo
Besøks-adresse Sognsveien 75 C,
3. etasje

Veibeskrivelse med kart