Meny

Advokatfirmaet Norjus - Introduksjon

Fagområder

Nyheter og juridiske artikler

Foreign clients

Jeg har et juridisk problem. Hvordan kan NorJus hjelpe meg?

Ligger problemet innenfor et av NorJus’ fagområder?

I så fall kan du ringe oss, sende brev, fax eller e-post så vi kan gi deg en foreløpig vurdering av problemet og hvorvidt det kan løses.

De fleste problemer involverer papirer eller dokumenter.  Vi vil gjerne få tilsendt kopier av disse.

Er det praktisk mulig for deg, kan du komme til oss i et møte der vi gjennomgår saken etter at vi har lest gjennom sakspapirene.

Under sakens gang vil du kanskje komme til å oppleve at vi vil legge stor vekt på momenter og forhold som du ikke mener har særlig betydning.  Derfor er det viktig at du legger frem for oss alle tenkelige og utenkelige papirer og opplysninger, slik at vi kan plukke ut det vi mener er vesentlig.

Vær forberedt på at det ikke er sikkert at ditt juridiske problem lar seg løse slik du ønsker.  Men finner vi at det lar seg løse, vil vi i samarbeid med deg gjøre det som er nødvendig for å få problemet ut av verden.  Enten kommer da vi til å gjøre det som trengs, eller så veileder vi deg, slik at du selv kan gjøre det som må til, alt etter hva vi i fellesskap blir enige om vil være fornuftig.

Hvis problemet innebærer at du er i konflikt med noen, kan du lese videre her.

NorJus' temasider

Kontakt NorJus

Telefon 22 55 51 80
Fax 22 44 54 60
E-post
Adresse
Postboks 3953
Ullevål Stadion
0806 Oslo
Besøks-adresse Sognsveien 75 C,
3. etasje

Veibeskrivelse med kart