Meny

Nyheter og juridiske artikler

Advokatfirmaet Norjus - Introduksjon

Fagområder

Foreign clients

Kongestatue

Som statue har man det privilegium å kunne være flere steder på en gang.  Kong Olav vil for eksempel nå kunne befinne seg både i Skjerjehamn ved innløpet til Sognefjorden, og på tur ut fra Holmenkollkapellet med sin kjære kongepuddel ”Troll”. 

Om ikke det skulle være nok, har firmaet Candy Design AS funnet ut at kong Olav sikkert kunne tenke seg å være enda flere steder, på ski med ”Troll”.  Candy realiserte dette ved å produsere 300 miniatyrstatuer i bronsefarvet plast av skiturmotivet, planlagt solgt i souvenirboder og andre turiststeder til en pris av kr 295 pr figur.

Det likte ikke billedhugger Annasif Døhlen, som ikke var blitt spurt av Candy om lov til å lage etterlignende eksemplarer av hennes statue ”Skiglede”.  Hun krevde at Candy skulle slutte å produsere og markedsføre miniatyrstatuen ”Kongen vår”

Candy var ikke så innstilt på det, og Annasif Døhlen gikk til namsretten og krevde at retten skulle nedlegge forbud mot produksjon og salg av ”Kongen vår”-figurene.

Namsretten gikk med på å nedlegge midlertidig forbud, og saken ble deretter brakt inn for de vanlige domstolene for endelig avgjørelse.  Candy fikk dermed ikke kommet i gang med salget av figurene, så inntil videre ble de sittende med 300 plastkonger på lager.

Det er som hovedregel forbudt å etterligne andres åndsverk.  Med åndsverk menes bl.a. kunstneriske verk av enhver art, uansett uttrykksmåte og uttrykksform.  Skulptur er åndsverk.  Dette er bestemt i åndsverksloven.
Den som etterligner en annens åndsverk uten lov, kan ilegges erstatning og straff. 

Også markedsføringsloven har bestemmelser som er relevante i en situasjon som den aktuelle.  Markedsføringsloven bestemmer at det er forbudt for næringsdrivende å etterligne bl.a. andres produkter eller andre frembringelser, hvis det gjøres på slik måte og under slike omstendigheter at det må anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater, og dersom det fører med seg fare for forveksling.

Billedhugger Døhlen hevdet at Candy hadde brutt åndsverksloven og markedsføringsloven, og krevde varig forbud mot produksjon og salg av ”Kongen vår” samt erstatning og oppreisning.  Oppreisning er en økonomisk erstatning for ikke-økonomisk skade.  Den kalles også tort-og-svie-erstatning.

Saken kom opp for Oslo tingrett og senere for Borgarting lagmannsrett.

Under rettsbehandlingen kom det frem at Døhlen trolig hadde hentet inspirasjon til sin skulptur fra et fotografi av kongen på skitur med hunden sin, som hadde stått i VG på slutten av 1950-tallet.  Dette svekket skulpturen som originalt åndsverk med krav på særlig beskyttelse.  På den annen side er ”Skiglede” blant vår mest kjente skulpturer, mye avbildet, og bl.a. ofte vist på TV i forbindelse med arrangementer i Holmenkollen.  Det styrker vernet mot etterligninger. 

Både tingretten og lagmannsretten kom til at Candys produksjon og markedsføring av Konge-figurene var ulovlig.  Candy ble dømt til å stoppe produksjonen og betale Døhlen oppreisning med kr 10 000.  Selv om ingen av figurene var kommet så langt som til å bli solgt, dømte lagmannsretten Candy til i tillegg å betale Døhlen en erstatning tilsvarende 10% royalty av de 300 figurene som allerede var blitt produsert, et beløp som utgjorde i underkant av kr 10 000.
Candy måtte altså ut med ca. kr 20 000 i erstatning.  I tillegg ble Candy dømt til å dekke Døhlens saksomkostninger i namsretten, tingretten og lagmannsretten med til sammen kr 270 000.

NorJus' temasider

Kontakt NorJus

Telefon 22 55 51 80
Fax 22 44 54 60
E-post
Adresse
Postboks 3953
Ullevål Stadion
0806 Oslo
Besøks-adresse Sognsveien 75 C,
3. etasje

Veibeskrivelse med kart