Meny

Nyheter og juridiske artikler

Advokatfirmaet Norjus - Introduksjon

Fagområder

Foreign clients

Utlegg i smykker

En Trondheimsmann hadde i betalt skatt på fem år.  For å få tak i de skyldige skattepengene, tok kemneren utleggspant i lenker og andre gullsmykker som mannen hadde, til sammen 1¼ kg gull.

Med utleggspant menes pant som en kreditor kan få i noe som skyldneren eier dersom skyldneren ikke gjør opp for seg.  Vanlige kreditorer må henvende seg til namsmyndighetene (namsfogden og namsmannen) for å få utleggspant.  Kemneren kan ta utleggspant direkte, uten hjelp av namsmannen.

Når en kreditor har fått utleggspant, kan han med hjelp av namsmyndighetene selge eiendelene det er tatt utleggspant i, og på den måten få dekket kravet sitt.

Hvis en ting har særlig stor personlig verdi for skyldneren, kan han kreve at det ikke blir tatt utlegg i tingene så sant verdien av tingene ikke er større enn at det er rimelig å la være å ta utlegg i dem.

Trondheimsmannen mente at smykkene hadde stor personlig verdi for ham.  Dessuten fremholdt han at smykkene ikke tilhørte ham, men Hells Angels, som han var medlem av.  Han bare lånte dem så lenge han var medlem av klubben.

Kemneren mente at hvis smykkene hadde stor personlig verdi for ham, kunne de ikke tilhøre Hells Angels.  Mannen viste da til en epost fra Hells Angels der det stod at smykkene ikke tilhørte ham, men Hells Angels, og til en erklæring overfor Hells Angels som han hadde undertegnet på at han ikke eide smykkene.  Erklæringen var skrevet på et blankt ark.  Den bestemte at en del typer Hells Angels-effekter, blant annet smykker som var påført Hells Angels' merker, tilhører Hell's Angels Motorcycle Corporation. Det stod videre at Hells Angels har eksklusiv rett til å kreve at utenforstående, blant annet offentlige myndigheter, som har fått tak i slike gjenstander, skal utlevere dem til Hells Angels.

Det finnes mange Hells Angels-klubber, men hvem ”Hell's Angels Motorcycle Corporation” er, syntes tingretten, og senere lagmannsretten det var vanskelig å få taket på.  Organisasjonen er ikke registrert noe sted, utenom Stavanger-avdelingen, som har registrert seg som klubb i Foretaksregisteret under kategorien ”Private konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål”. 

Retten mente for det første at smykkene var så verdifulle at det ikke ville være rimelig å unnta dem fra utleggspant, og for det annet at det var mer sannsynlig at mannen eide smykkene enn at den diffuse ”Hell's Angels Motorcycle Corporation” gjorde det, at kemneren fikk medhold i sitt krav om utleggspant.

NorJus' temasider

Kontakt NorJus

Telefon 22 55 51 80
Fax 22 44 54 60
E-post
Adresse
Postboks 3953
Ullevål Stadion
0806 Oslo
Besøks-adresse Sognsveien 75 C,
3. etasje

Veibeskrivelse med kart