Nyheter og juridiske artikler

Advokatfirmaet Norjus - Introduksjon

Fagområder

Foreign clients

Kopiering av datafiler

En leder i en stor telefonsalgsbedrift fikk tilbud om å bli daglig leder hos en konkurrent.  Han aksepterte tilbudet og forberedte seg på å si opp sin eksisterende jobb.  Blant forberedelsene han gjorde var å kopiere en stor mengde dataprogrammer og datafiler med kundelister o.a. fra sin eksisterende arbeidsgiver.  Kopiene brente han inn på CD’er, og noe sendte han på epost til sin private epostadresse.

Han sa så opp stillingen og ble av sin arbeidsgiver bedt om å fratre stillingen umiddelbart, mot å beholde lønnen i oppsigelsestiden på tre måneder, og mot at han ikke skulle begynne i sin nye stilling før etter at oppsigelsestiden var ute.

Da han hadde forlatt arbeidsplassen, fikk hans gamle arbeidsgiver en følelse av at ting ikke hadde gått riktig for seg.  For en amatør er det ikke lett å se om noen har kopiert fra ens datamaskin, men datafolk med spesialkunnskaper og tilhørende programmer, kan spore det meste.  Arbeidsgiveren kontaktet et dataundersøkelsesfirma, som fant ut hva som hadde skjedd.

Mannen ble politianmeldt.  Som følge av politianmeldelsen mistet han den nye jobben han skulle ha.  Saken kom for retten.  Her forklarte han at han hadde kastet CD’ene uten å overlevere dem til sin nye arbeidsgiver.  Retten trodde ham på det, men fant likevel forholdet straffbart som grov utroskap og brudd på åndsverksreglene.  Han ble dømt til 4 måneders betinget og 2 måneders ubetinget fengsel.

Kontakt NorJus

Telefon 22 55 51 80
Fax 22 44 54 60
E-post
Adresse
Postboks 3953
Ullevål Stadion
0806 Oslo
Besøks-adresse Sognsveien 75 C,
3. etasje

Veibeskrivelse med kart