Meny

Nyheter og juridiske artikler

Advokatfirmaet Norjus - Introduksjon

Fagområder

Foreign clients

Salg av bedriftshytte

Et aksjeselskap hadde i mange år to hytter, som det hadde tenkt å selge. 

Skatteloven bestemmer at gevinst ved salg av fritidseiendom er skattefri dersom ”eieren har brukt eiendommen som egen fritidseiendom i minst fem av de siste åtte år”.  Før salget ba selskapet derfor om en uttalelse fra Skattedirektoratet om hvorvidt salgsgevinsten ville være skattefri.

Når et AS har en firmahytte, er det ikke eieren som bruker hytta, men eierens ansatte. Et aksjeselskap reiser aldri på hytta.  Selv om de ansatte eier hyteeeieren (aksjeselskapet), slik tilfellet var i den aktuelle saken, tolker Skattedirektoratet loven bokstavelig.  Direktoratets konklusjon ble dermed at gevinst ved salg av bedriftshytte alltid er skattepliktig.

NorJus' temasider

Kontakt NorJus

Telefon 22 55 51 80
Fax 22 44 54 60
E-post
Adresse
Postboks 3953
Ullevål Stadion
0806 Oslo
Besøks-adresse Sognsveien 75 C,
3. etasje

Veibeskrivelse med kart