Meny

Nyheter og juridiske artikler

Advokatfirmaet Norjus - Introduksjon

Fagområder

Foreign clients

Oppsigelse i datterselskap

Midt-Norges største avis, Adresseavisen organiserte sin virksomhet i fire selskaper. Morselskap er Adresseavisen ASA som står for journalistisk produksjon av nyheter.  Datterselskaper er Adressa Trykk AS som produserer avisene fysisk, Adressa Bud AS, som driver budvirksomheten og Adresseavisens Telefontjenester AS som driver telefonsalg av annonser og abonnement. 

To medarbeidere i Adresseavisens Telefontjenester AS ble sagt opp fordi det var for lite å gjøre for dem.  De oppsagte mente at Adresseavisen ASA hadde plikt til å skaffe dem annet arbeid, og nektet å godta oppsigelsene. 

Arbeidsmiljøloven bestemmer at en oppsigelse ”ikke er saklig begrunnet dersom arbeidsgiveren har et annet passende arbeid i virksomheten å tilby arbeidstakeren.”  Hvis medarbeiderne hadde vært ansatt i Adresseavisen ASA ville det ha vært ledige stillinger der til dem der, men Adresseavisens Telefontjenester AS var en liten bedrift som ikke hadde annet arbeid å tilby til erstatning for arbeidet som ble borte.

Adresseavisen ASA mente at ordet ”arbeidsgiveren” i arbeidsmiljøloven må forstås som det selskap en arbeidstaker er ansatt i, og ikke morselskapet til dette selskapet.  Adresseavisen ASA avviste derfor de oppsagte medarbeidernes krav.

Partene ble ikke enige, og medarbeiderne tok ut stevning for Trondheim tingrett.  Retten var enig med Adresseavisen ASA i at det måtte være det selskapet medarbeiderne var ansatt i, som var arbeidsgiver.  Retten mente at det måtte helt spesielle forhold til for at et morselskap skulle få arbeidsgiveransvar for ansatte i et datterselskap, og slike forhold kunne ikke retten se her.  Adresseavisen ASA ble derfor frifunnet for medarbeidernes krav.

De anket til Frostating lagmannsrett.
Lagmannsretten var enig med tingretten i at et morselskap som hovedregel ikke har ansvar for medarbeidere i datterselskap.  Retten konstaterte imidlertid at virksomheten til Adresseavisens Telefontjenester AS til dels var nokså innvevd i Adresseavisen ASA’s virksomhet.  For eksempel ble virksomheten drevet i Adresseavisens lokaler, Adresseavisens salgsleder fungerte i det daglige som medarbeidernes overordnede.  Det var ikke inngått noen skriftlige leie- eller samarbeidsavtaler mellom mor- og datterselskap.
 
På den annen side var hensikten med å opprette Adresseavisens Telefontjenester AS ikke å omgå reglene om stillingsvern, og Adresseavisens Telefontjenester AS hadde både reelt og formelt lønns- og personalansvar for medarbeiderne.

Tre av dommerne i lagmannsretten kom til at Adresseavisen ASA ikke hadde noe arbeidsgiveransvar for de oppsagte medarbeiderne.  Fire dommere kom til motsatt konklusjon.
 
Oppsigelsene ble dermed kjent ugyldige, og medarbeiderne fikk krav på jobb i Adresseavisen ASA til erstatning for stillingene de mistet, og ble hver tilkjent kr 200.000 i erstatning.

NorJus' temasider

Kontakt NorJus

Telefon 22 55 51 80
Fax 22 44 54 60
E-post
Adresse
Postboks 3953
Ullevål Stadion
0806 Oslo
Besøks-adresse Sognsveien 75 C,
3. etasje

Veibeskrivelse med kart