Meny

Nyheter og juridiske artikler

Advokatfirmaet Norjus - Introduksjon

Fagområder

Foreign clients

Kausjon for stjålne penger

En mann som levde av sosialhjelp, lånte bort seks millioner kroner til to personer som skulle investere pengene i et medieselskap, som forespeilet svært høy avkastning.  En bekjent av låntakerne kausjonerte for lånet.

Avkastningen ble ikke som forventet, og låntakerne misligholdt lånet.  Utlåneren gikk da på kausjonisten, og krevde at han skulle betale.  Men det hverken kunne eller ville kausjonisten.  Utlåneren fremmet da begjæring for Asker og Bærum tingrett om at kausjonisten skulle slås personlig konkurs. 

I retten opplyste utlåneren at han selv hadde lånt pengene av et utenlandsk selskap.  Under rettsforhandlingene kom det imidlertid frem at utlåneren var tiltalt for å ha ranet en bank for kr 20 mill.  På denne bakgrunn kom retten til at de utlånte pengene sannsynligvis stammet fra kriminell virksomhet, kanskje fra ranet.

En lovbestemmelse som ble innført av kong Christian den femte i 1688 bestemmer at kontrakter som er imot ærbarhet, ikke behøver å holdes. 

Retten fant at det å kausjonere for lån av stjålne penger, er imot ærbarhet.  På det grunnlag kom retten til at kausjonsavtalen var ugyldig, så konkurs ble ikke åpnet.

NorJus' temasider

Kontakt NorJus

Telefon 22 55 51 80
Fax 22 44 54 60
E-post
Adresse
Postboks 3953
Ullevål Stadion
0806 Oslo
Besøks-adresse Sognsveien 75 C,
3. etasje

Veibeskrivelse med kart