Meny

Nyheter og juridiske artikler

Advokatfirmaet Norjus - Introduksjon

Fagområder

Foreign clients

Årsregnskap på Svalbard

For noen år siden etablerte det polske telekommunikasjonsselskapet Nordpol Telecom AS seg i Longyearbyen. 

Som kjent har bedrifter i Norge en rekke plikter i forhold til myndighetene.  En av dem er å sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret i Brønnøysund.  Aksjeloven, som henviser til regnskapsloven, bestemmer at et aksjeselskap som ikke sender inn årsregnskap til Regnskapsregisteret skal oppløses. Nordpol Telecom AS ville imidlertid ikke sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret, og det til tross for at selskapet ble truet med tvangsoppløsning.  Saken ble brakt inn for Nord-Troms tingrett, som avsa kjennelse for at selskapet skulle tvangsoppløses.  Nordpol Telecom påkjærte kjennelsen til Hålogaland lagmannsrett, men tapte der også.  Til slutt endte saken i Høyesterett.

På Svalbard gjelder norsk privatrett (reglene om forholdet mellom private parter) og norsk strafferett, men ikke norske offentligrettslige regler, med noen unntak. 

Den norske aksjeloven er privatrettslig og gjelder på Svalbard, mens regnskapsloven er offentligrettslig og gjelder ikke på Svalbard.  Plikten til å levere regnskap følger av regnskapsloven og er dermed offentligrettslig.  Det betyr at selskaper på Svalbard ikke har plikt i medhold av regnskapsloven til å sende inn regnskap, fordi regnskapsloven altså ikke gjelder for svalbardske selskaper. 

Aksjeloven, som er privatrettslig og som derfor gjelder på Svalbard, bestemmer at tingretten skal oppløse et aksjeselskap som ikke har sendt inn årsregnskap til Regnskapsregisteret innen seks måneder etter innleveringsfristen. 

Her bygger altså en privatrettslig lov på en offentligrettslig plikt.  Hva gjelder da? 
Tre av de fem dommerne i Høyesterett mente at bestemmelsen i aksjeloven var avledet av regnskapsloven, og når regnskapsloven ikke gjelder, kan heller ikke aksjelovens bestemmelse om tvangsoppløsning gjelde på Svalbard.   Med knapt flertall vant Nordpol Telecom AS derfor frem i Høyesterett og slapp å bli tvangsoppløst.

NorJus' temasider

Kontakt NorJus

Telefon 22 55 51 80
Fax 22 44 54 60
E-post
Adresse
Postboks 3953
Ullevål Stadion
0806 Oslo
Besøks-adresse Sognsveien 75 C,
3. etasje

Veibeskrivelse med kart