Meny

Nyheter og juridiske artikler

Advokatfirmaet Norjus - Introduksjon

Fagområder

Foreign clients

Når er det betalt?  Forfall og betalingsfrist

Ifølge finansavtaleloven er en regning betalt til rett tid dersom beløpet er ”godskrevet mottakerens institusjon” innen betalingsfrist.  Det betyr at pengene ikke nødvendigvis må ha kommet inn på kreditors konto innen forfall, det holder at de er kommet frem til banken han har konto i.

En dom i EU-domstolen fastslår at det skyldige beløpet må være kommet inn på kreditors konto innen fristen.  Ifølge EU-dommen holder det altså ikke at pengene er kommet frem til kreditors bank.  Står ikke pengene på kreditors konto innen forfall, er skyldneren i mora, som betyr at han betaler for sent.  Det gir bl.a. kreditor krav på forsinkelsesrenter.

NorJus' temasider

Kontakt NorJus

Telefon 22 55 51 80
Fax 22 44 54 60
E-post
Adresse
Postboks 3953
Ullevål Stadion
0806 Oslo
Besøks-adresse Sognsveien 75 C,
3. etasje

Veibeskrivelse med kart