Skriv ut

Arbeidsrett

Innen arbeidsrett kan vi hjelpe deg med:

Ansettelser/ansettelsesavtaler

Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å inngå skriftlig ansettelsesavtale med medarbeiderne. Vi har utformet standard ansettelsesavtaler i ulike varianter, omfattende og korte, midlertidige avtaler, vikaravtaler etc. Vi har også satt opp flere avtaler tilpasset enkeltbedrifter og enkeltmedarbeidere.

Arbeidsinstruks

Særlig i bedrifter med farlig arbeid, må det settes opp arbeidsinstruks. Vi har tilgang til, og har selv utformet arbeidsinstrukser.

Oppsigelse

Noe av det vanskeligste en arbeidsgiver gjør, er å si opp medarbeidere. Oppsigelse er lov hvis bedriften har saklig grunn. Hva som er saklig grunn, beror på en vurdering av situasjonen, sammenholdt med saklighetskriteriet, slik det er fastsatt i arbeidsmiljøloven og praktisert av domstolene. Vi har gitt bistand i en rekke oppsigelsessaker.  Du kan lese mer på vår innholdsrike temaside Oppsigelse.no.

Avskjed

En arbeidstaker som grovt bryter sine plikter, eller misligholder ansettelsesavtalen vesentlig, kan gis avskjed. Det innebærer at han må gå på dagen. Avskjed er et sterkt virkemiddel. Er ikke avskjedsgrunnen god nok, risikerer arbeidsgiveren å måtte betale arbeidstakeren erstatning. I de fleste tilfelle er oppsigelse å foretrekke. Vi har gitt bistand i avskjedssaker.  Les mer her om avskjed.

Tarifforhandlinger

Bedrifter som er bundet av de landsomfattende tariffavtalene, har ikke noe valg når avtalene blir forelagt dem. Bedrifter som ikke er bundet av tariffavtaler, kan få krav om å inngå lønnsavtaler, eller mer generelle avtaler. Da kan juridisk bistand være nyttig.

Andre arbeidsrettslige spørsmål

Har du andre spørsmål? Ta kontakt med oss her

Vi har bred erfaring fra tarifforhandlinger og arbeidsrettslig rådgivning.