Skriv ut

Arvehefte

ArvehefteHeftet er skrevet i et enkelt, ujuridisk språk med konsise spørsmål og korte, klare svar. Det har fått mye positiv respons.  Merk at det vil komme et nytt hefte i 2021 når ny arvelov er trådt i kraft.

Blant spørsmålene er:

 • Kan jeg testamentere bort formuen min akkurat som jeg vil?
 • Er et testament uten vitneunderskrifter gyldig?
 • Hva gjelder hvis det finnes flere testamenter?
 • Hva skjer hvis flere arvinger ønsker å arve den samme tingen?
 • Kan foreldrene bestemme hvilke ting barna skal arve?
 • Kan ektefeller gjøre hverandre arveløse?
 • Arver samboere hverandre?
 • Hvilke slektninger er for fjerne til å få arv?
 • Hva hvis jeg angrer etterat jeg har skrevet testament? Kan jeg trekke det tilbake?
 • Hvem arver meg hvis jeg er gift og barnløs?
 • Må et dødsbo betale skatt?

Og 30 andre spørsmål pluss et godt stikkordregister.

Heftet kan du bestille direkte fra NorJus.

Det koster kr 75 inklusive porto og ekspedisjonskostnader. Bestille gjør du ved å betale kr 75 til NorJus’ bankkonto 6029.06.28914. Bruk giro, eller nettbetaling med melding, og skriv Arvehefte i meldingen. Heftet vil da bli sendt til den som står på BBS-utskriften som eier av avsenderkontoen.