Skriv ut

Kort oversigt over norske arveregler, lidt om boafgift, arv og dødsbo i Norge

 1. Hvem er arvinger hvis der ikke er skrevet testamente?
  1. Ægtefælle
  2. Børn
  3. Børnebørn, oldebørn
  4. Moder, fader, søskende og deres efterkommere
  5. Bedsteforældre, onkler, tanter, fætre, kusiner
  6. Staten
 2. Hvor meget har man lov til at testamentere bort?
 3. Arveafgift (boafgift)
 4. Hvad kan NorJus hjælpe med?

1 Hvem er arvinger hvis der ikke er skrevet testamente?

A Ægtefælle

Hvis afdøde var gift, er det afdødes del (almindeligvis halvdelen) af fællesejet samt afdødes eventuelle særeje, som udgør arven.
Hvis afdøde havde børn, børnebørn eller oldebørn, får ægtefællen en fjerdedel (p.t. mindst NOK 400.000) af denne arv. (Der står lidt mere om mindstearven under afsnit 2.)
Hvis afdødes nærmeste slægtninge var forældre, søskende eller efterkommere efter disse, arver ægtefællen en halvdel (p.t. mindst NOK 600.000, se afsnittet om testamentarisk arv).
Ellers arver ægtefællen alt.

Som oftest får ægtefællen lov til at sidde i såkaldt uskiftet bo. Det indebærer almindeligvis, at arven først deles ud, når ægtefællen er død. Det indebærer også, at efterlevende ægtefælle ikke arver først afdøde. Afdødes eventuelle særkuldsbørn kan nægte efterlevende at sidde i uskiftet bo med den del af formuen, de skal arve. Særkuldsbørnene kan altså kræve at få deres del af arven udbetalt fra boet.

B Børn

Hvis afdøde havde børn, arver de almindeligvis alt, hvad afdøde efterlader sig, efter at afdødes eventuelle ægtefælle har fået sit.

C Børnebørn, oldebørn

arver hvis afdødes børn er døde eller giver afkald på arv. Får sine forældres arv.

D Moder, fader, søskende og deres efterkommere

Hvis afdøde var gift og barnløs, arver de det, der bliver tilbage, når afdødes ægtefælle har fået sit, d.v.s. almindeligvis halvdelen af afdødes del af fællesejet og halvdelen af afdødes eventuelle særeje. Hvis afdøde var ugift og barnløs, arver de alt. Hvis afdøde havde børn, børnebørn eller oldebørn, arver moder, fader, søskende og deres efterkommere ingenting.

E Bedsteforældre, onkler, tanter, fætre, kusiner

arver kun, hvis afdøde var ugift, barnløs og ikke havde nogen nære slægtninge i ovennævnte kategori. Hvert bedsteforældrepar eller bedsteforældregren får i så fald hver sin halvdel af arven.

F Staten

arver alt, hvis afdøde ikke havde nogen arvinger som nævnt ovenfor og heller ikke har skrevet testamente.  Arven til staten blir kanaliseret til frivilligt arbejde for barn og unge.

2 Hvor meget har man lov til at testamentere bort?

I udgangspunktet kan en arvelader borttestamentere så meget, han eller hun ønsker med den vigtige undtagelse, at arveladeren ikke kan gøre ægtefælle og børn arveløse.

Børnene har krav på en mindstearv (tvangsarv) på 2/3 af, hvad forældrene efterlader sig, men ikke mere end maksimum 1 million kroner til hvert barn fra hver af forældrene.

Enken/enkemanden har krav på en mindstearv på et beløb tilsvarende 4 gange det såkaldte grundbeløb i den norske folkepension (4G), hvis ægtefællerne har børn. Det vil for tiden sige ca. NOK 281.000. Hvis ægtefællerne ikke har børn, er mindstearven det samme som 6G, dvs. ca. NOK 421.000. Hvis den afdøde ægtefælle efterlader sig mindre end mindstearven, arver enken/enkemanden alt.

Hvis ægtefællerne havde fælleseje, vil enken/enkemanden almindeligvis have ret til at sidde i uskiftet bo. Adgangen til uskiftet bo er begrænset, såfremt arveladeren havde særkuldsbørn.

3 Arveafgift (boafgift)

I Norge har man ikke boafgift som i Danmark, og siden 2014 heller ingen arveafgift

Hvis afdøde efterlader sig forretningsvirksomhed med driftssted udenfor Norge, eller fast ejendom uden for Norge, skal arveafgift betales til det land, hvor forretningsvirksomheden eller ejendommen ligger.

Norge har inngået aftaler med de andre nordiske lande samt med Schweiz og USA for at undgå dobbeltbeskatning af arvemidler.
Norge har ikke indgået aftaler med andre lande.

4 Hvad kan advokatfirmaet NorJus hjælpe med?

 • enkelte dele af dødsboskifte, for eksempel hjælp til at opstille dødsboregnskab, tolkning af testamente, arvefordeling, meddelelse om arv, forskudsregistrering til selvangivelsen, beregning af optimal skat etc.
 • fuldt dødsboskifte. NorJus tager hånd om alt. De slipper for at tænke på noget
 • repræsentere Dem som arving under et dødsboskifte i Norge
 • kontakt med norske myndigheder i forbindelse med arv og dødsboskifte i Norge
 • andre arveretlige spørgsmål

Om advokatfirmaet NorJus