Skriv ut

Eiendomsrett

Hvis du eier eller leier eiendom eller bolig, kan du trenge juridisk bistand blant annet i forbindelse med:

Inngåelse av husleiekontrakt.

Vi har tilgang til standardavtaler, og har også laget våre egne avtaler.
Ikke sjelden får vi utkast til husleiekontrakter for vurdering og uttalelse.

Opphør av husleiekontrakt (evt. utkastelse).

Ved opphør av husleiekontrakter må reglene i husleieloven og eventuelt tvangsfullbyrdelsesloven følges nøye. Vi kan bistå enten du kaster eller kastes ut.

Rettigheter i eiendom.

Den som eier en eiendom, kan gi sine naboer eller andre spesielle rettigheter på eiendommen, f.eks. rett til å ha vei over den, til å legge kabel eller vannledning på eiendommen, borett, bruksrett etc. For at slike rettigheter skal være sikre, må de tinglyses. Vi kan hjelpe med å utforme og tinglyse rettigheter i eiendom.

Salg/overdragelse av eiendom/bolig.

Har du en kjøper på hånden, kan vi ordne formalitetene, dvs. oppsett av kjøpekontrakt og utstedelse av skjøte m.m..

Andre eiendomsrelaterte spørsmål.

F.eks. om naboers rettigheter og plikter, kommunale pålegg og forbud etc.

Ta kontakt med oss, så kan vi gi deg en foreløpig vurdering av hvor du står rettslig, hva vi kan gjøre for deg og et foreløpig anslag over hva vår hjelp vil koste.