Skriv ut

Hvilken filosofi har NorJus for sin virksomhet?

Vår filosofi er å

  • Gjøre vårt beste for å løse klientenes problemer raskt, effektivt og riktig.
  • Alltid prøve å finne forhandlingsløsninger, men likevel ikke vike tilbake for rettssak dersom det ikke finnes annen utvei, med mindre tvistegjenstanden er så liten at rettssak blir ulønnsomt for klienten, selv om vi vinner.
  • Arbeide tett med klientene for å forstå deres ønsker og behov. Konsultere klientene jevnlig for å være sikre på at vi arbeider mot felles mål.
  • Ivareta klientenes interesser med alle lovlige midler.
  • Gi klientene adgang til fullt og detaljert innsyn i hva arbeidet vårt går ut på.
  • Holde vårt salær innenfor anstendige rammer, så vel i relasjon til arbeidsmengden som til oppnådd resultat. Alltid legge frem detaljert timeliste som viser hva arbeidet har bestått i.