Skriv ut

Hvem er klienter hos NorJus?

Privatpersoner

som trenger hjelp i ulike sammenhenger benytter våre tjenester, for eksempel i forbindelse med oppsigelse, ved ektefelle/samboer-spørsmål, ved opprettelse av testament, i tilknytning til eiendomsspørsmål osv.

Arvinger

i en rekke store og små dødsbo tar hvert år kontakt med oss vedrørende arveoppgjør, dødsboskifte og rådgivning. De fleste arvingene bor i Norge, og noen i andre land, særlig Sverige og Danmark, men også andre steder, fra Australia til USA. Vi gir deg med glede referanser.

Små og mellomstore bedrifter

(opp til kr 50-100 mill i omsetning) i Oslo-området bruker våre tjenester. Bedriftene er i ulike bransjer, bl.a. grafisk, IT, transport-, investerings-, konsulent, service og ingeniør-/håndverksvirksomhet.
Vår bistand ligger hovedsaklig innenfor områdene selskapsrett, kontraktsrett, arbeidsrett, finansiering og gjeld/inkasso. Vi gir deg med glede referanser fra våre klienter.

Hva mener klientene om NorJus?

Les klientuttalelser her.