Skriv ut

Jeg er usikker på mine rettigheter og plikter

Ligger det du lurer på innefor et av våre fagområder?

I så fall kan du ringe, sende brev, e-post eller skrive en melding til oss i meldingsboksen på denne siden, så vi kan gi deg en foreløpig vurdering av hvordan dine rettigheter og plikter ligger an.

Hvis det du lurer på i større eller mindre grad bygger på ting som står i papirer eller dokumenter, er det viktig at vi får tilsendt kopi av disse.

Er det praktisk mulig for deg, kan du komme til oss i et møte der vi gjennomgår saken etter at vi har lest gjennom sakspapirene.

Du vil kanskje komme til å oppleve at vi vil legge stor vekt på momenter og forhold som du ikke tenker har særlig betydning. Derfor er det viktig at du legger frem for oss alle tenkelige og utenkelige papirer og opplysninger, slik at vi kan plukke ut det vi finner vesentlig.

Vær ellers forberedt på at det kanskje ikke er så lett å finne ut hvilke rettigheter og plikter du har har i den konkrete situasjonen du befinner deg i. Normalt bør vi imidlertid kunne gi deg et råd eller en konklusjon.

Hvis det du lurer på innebærer at du er i konflikt med noen, kan du lese videre her.  (De innledende avsnittene er de samme som på denne siden.)