Skriv ut

Kontraktsrett

Vi arbeider mye med kontraktsrett og kan hjelpe deg med å:

Sette opp kontrakter.

Kontraktstyper vi har arbeidet en god del med er bl.a. leverandørkontrakt, oppdragskontrakt, agentkontrakt, forhandlerkontrakt, lisenskontrakt, kjøpekontrakt, leiekontrakt, ansettelseskontrakt m.fl. Vi har bidratt til utformingen av flere av standardkontraktene i musikkbransjen.

Tolke kontrakter.

Målet med avtaletolkning er å bringe på det rene hva partene har ment. Som regel er dette enkelt, men av og til er partene uenige etterpå om hva de var enige om. En erfaren jurist vil ikke sjelden kunne lese seg til hva partene sannsynligvis har ment ved å gå grundig og nøytralt gjennom dokumenter, korrespondanse og andre papirer, i tillegg til å snakke med partene.

Avtaleforhandlinger.

Det er i forhandlingsfasen grunnlaget legges for gode kontrakter. Ved forhandlinger om kontrakter som involverer mye penger, eller som skal vare lenge, vil det nesten alltid lønne seg å bruke profesjonell hjelp.

Andre spørsmål om kontraktsrett

Ta kontakt med oss her.