Nyheter

Advokatfirmaet NorJus publiserer juridiske nyheter og referat fra aktuelle rettssaker, først og fremst rettet mot næringsdrivende, men en del av stoffet har forhåpentligvis en viss allmen interesse.

Mobbing på arbeidsplassen

En platearbeider i en bedrift i Bergen drev med kalibrering (tilpasning av måleinstrumenter). Han hadde vært i bedriften i over 30 år, hadde en selvstendig stilling og fremstod som en tøff og uavhengig person, men var nok forholdsvis sårbar under skallet.

Når er det betalt? Forfall og betalingsfrist

Ifølge finansavtaleloven er en regning betalt til rett tid dersom beløpet er ”godskrevet mottakerens institusjon” innen betalingsfrist. Det betyr at pengene ikke nødvendigvis må ha kommet inn på kreditors konto innen forfall, det holder at de er kommet frem til banken han har konto i.

Kjøp av hytte, ikke tinglyst skjøte

En mann bygget hytte på en festetomt som tilhørte en bonde i Gauldal i 1960. Senere arvet sønnen hans hytta. Sønnen ønsket å bli eier av festetomten, så han kjøpte tomten av bonden i 1996. Skjøte ble utstedt og sendt for tinglysning. Pga feil i skjøtet fikk bonden det i retur fra retten. Retting av feilene tok tid, og etter hvert gikk hele rettingen i glemmeboken, og skjøtet ble ikke sendt inn for tinglysing på nytt.

Nedbemanning

I disse tider er nedbemanning aktuelt tema i mange bedrifter. Nedbemanning kan skje gjennom permittering eller oppsigelse. Et alternativ er lønnsreduksjon.

Dom om lang, uoppsigelig leiekontrakt

En bilutstyrsforretning på Hønefoss inngikk i 1992 leieavtale med eieren av en stor sentral eiendom.  Avtalen bestemte at leieforholdet skulle vare i ti år, og at det deretter skulle fornyes automatisk for fem år av gangen med mindre bilutstyrsforretningen skulle si opp leieforholdet. 

Åpne eposten, mailen til syk ansatt

En ansatt på Nordenfjeldske kunstindustrimuseum ble langtidssykemeldt, og en vikar ble satt inn i stedet. For at vikaren raskt skulle få oversikt, bl.a. over hvilke arbeidsoppgaver som ikke var utført og fulgt opp pga sykefraværet, var det nødvendig for vikaren å gå inn på den sykmeldte medarbeiderens epostkonto.