Skriv ut

Når er det betalt? Forfall og betalingsfrist

Ifølge finansavtaleloven er en regning betalt til rett tid dersom beløpet er ”godskrevet mottakerens institusjon” innen betalingsfrist. Det betyr at pengene ikke nødvendigvis må ha kommet inn på kreditors konto innen forfall, det holder at de er kommet frem til banken han har konto i.

En dom i EU-domstolen fastslår at det skyldige beløpet må være kommet inn på kreditors konto innen fristen. Ifølge EU-dommen holder det altså ikke at pengene er kommet frem til kreditors bank. Står ikke pengene på kreditors konto innen forfall, er skyldneren i mora, som betyr at han betaler for sent. Det gir bl.a. kreditor krav på forsinkelsesrenter.