Skriv ut

Opphavsrett

Vi kan hjelpe deg med:

Rettigheter til åndsverk.

Den som f.eks. har komponert en melodi, har rett til å bestemme over melodien innenfor de grenser åndsverksloven og eventuelle (forlags)avtaler setter.

Rettigheter til fremføringer.

Med fremføring menes f.eks. en artists fremføring av en sang. Innenfor de grenser åndsverksloven og eventuell (artist)avtale setter, har artisten rett til å bestemme over fremføringen, f.eks. rett til å bestemme om den skal utgis på plate.

Utforming av kontrakter om opphavsrett o.l.

Advokat Eivind Bergh-Jacobsen i NorJus har satt opp en rekke kontrakter om opphavsrett o.l., særlig innenfor musikkbransjen.

Tolkning av kontrakter om opphavsrett o.l.

I likhet med alle andre kontrakter, skal kontrakter om opphavsrett o.l. tolkes ut fra hva partene må antas å ha ment.
Mange av de kontraktene som finnes i musikkbransjen idag, inneholder elementer fra standardavtaler som advokat Eivind Bergh-Jacobsen har utformet, bl.a. standard artistkontrakt / platekontrakt, lisenskontrakt og forlagskontrakt. Det er til god hjelp når vi skal tolke disse kontraktene.

Vurdering av kontrakter om opphavsrett o.l.

De fleste opphavsrettslige kontrakter o.l. vil vare i mange år. 50-100 år er ikke uvanlig. Når kontrakten først er inngått, er det svært vanskelig å forandre den. «Alt jeg vil si til dem som vil begynne i musikkbransjen er: Les kontraktene før du undertegner» (Elton John, 1997)

Andre spørsmål om opphavsrett

Ta kontakt med oss her.