Skriv ut

Selskapsrett

Vi kan hjelpe deg med selskapsrettslige spørsmål , det være seg vurdering eller utredning av dine eller andres rettigheter, hjelp i en tvist eller annen bistand. Nedenfor kan du lese litt om vår kompetanse innen selskapsrett.

Stiftelse av selskap.

Vi har bistått ved etablering av en rekke aksjeselskaper og ansvarlige selskaper.

Selskapsavtaler, aksjonær- og partneravtaler.

Særlig i mindre selskaper kan det være nødvendig å sette opp avtaler mellom eierne. Spesielt viktig er dette når eierne arbeider i bedriften. Vi har satt opp en rekke selskaps-, aksjonær- og partneravtaler.

Selskapsvedtekter.

Vedtekter skal alltid settes opp når et selskap etableres. Hvis forholdene endrer seg, kan det være nødvendig å endre vedtektene.

Aksjonærrettigheter.

Aksjonærenes rettigheter fremgår av aksjeloven. Tvister kan av og til oppstå mellom minoritets- og majoritetsaksjonærer. Vi har både utredet og bistått i forbindelse med minoritetsrettigheter.

Generalforsamling og styre.

Selskapsorganene må følge aksjelovens regler. Vi gir råd om hva reglene går ut på og hvordan de skal praktiseres.

Andre selskapsrettslige spørsmål

Ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg!