Klientudtalelser

Vi erkender, at man kan mene vi praler når vi nedenfor har taget ind nogle positive udtalelser fra vores dansktalende klienter. Hensigten er imidlertid ikke at prale, men at give dig, der ikke kender os fra før, tryghed for at vi altid vil gøre vort bedste når vi yder juridisk bistand. Vi har anonymiseret udtalelserne, men lader dig gerne komme i kontakt med dem der har udtalt sig.

 

HD, Færøerne

Vil her benytte lejligheden at takke dig riktig mange gange for hjælpen og for det gode stykke arbejde der er gjort.

HJJ, Jylland

Jeg vil på afdelingens vegne takke for Jeres store hjælp i forbindelse med sagen mod NN AS