Meny

Fagområder

Advokatfirmaet Norjus - Introduksjon

Nyheter og juridiske artikler

Foreign clients

Arbeidsrett

Innen arbeidsrett kan vi hjelpe deg med:

  • Ansettelser/ansettelsesavtaler. Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å inngå skriftlig ansettelsesavtale med medarbeiderne. Vi har utformet standard ansettelsesavtaler i ulike varianter, omfattende og korte, midlertidige avtaler, vikaravtaler etc. Vi har også satt opp flere avtaler tilpasset enkeltbedrifter og enkeltmedarbeidere.
  • Arbeidsinstruks. Særlig i bedrifter med farlig arbeid, må det settes opp arbeidsinstruks. Vi har tilgang til, og har selv utformet arbeidsinstrukser.
  • Oppsigelse. Noe av det vanskeligste en arbeidsgiver gjør, er å si opp medarbeidere. Oppsigelse er lov hvis bedriften har saklig grunn. Hva som er saklig grunn, beror på en vurdering av situasjonen, sammenholdt med saklighetskriteriet, slik det er fastsatt i arbeidsmiljøloven og praktisert av domstolene. Vi har gitt bistand i en rekke oppsigelsessaker.
  • Avskjed. En arbeidstaker som grovt bryter sine plikter, eller misligholder ansettelsesavtalen vesentlig, kan gis avskjed. Det innebærer at han må gå på dagen. Avskjed er et sterkt virkemiddel. Er ikke avskjedsgrunnen god nok, risikerer arbeidsgiveren å måtte betale arbeidstakeren erstatning. I de fleste tilfelle er oppsigelse å foretrekke. Vi har gitt bistand i avskjedssaker.
  • Tarifforhandlinger. Bedrifter som er bundet av de landsomfattende tariffavtalene, har ikke noe valg når avtalene blir forelagt dem. Bedrifter som ikke er bundet av tariffavtaler, kan få krav om å inngå lønnsavtaler, eller mer generelle avtaler. Da kan juridisk bistand være nyttig.
  • Andre arbeidsrettslige spørsmål

Vi har bred erfaring fra tarifforhandlinger og arbeidsrettslig rådgivning.

NorJus' temasider

Kontakt NorJus

Telefon 22 55 51 80
Fax 22 44 54 60
E-post
Adresse
Postboks 3953
Ullevål Stadion
0806 Oslo
Besøks-adresse Sognsveien 75 C,
3. etasje

Veibeskrivelse med kart