Skriv ut

Familierett

Ektefelle/samboer, ektepakt, skilsmisse o.a.

Det er særlig på to stadier i samlivet at ektefeller og samboere trenger juridisk bistand.

Det ene er i begynnelsen av forholdet, når de skal slå fast hva hver enkelt av dem eier, og hva som skal skje med det de eier når ekteskapet eller samboerforholdet oppløses, enten ved død eller skilsmisse / samlivsbrudd.

Det andre er når samlivet faktisk opphører, enten fordi den ene ektefellen eller samboeren dør, eller fordi de skiller lag.

Vi i advokatfirmaet NorJus hjelper gjerne med å sette opp ektepakt, samboeravtale og testament. Vi kan hjelpe med spørsmål om særeie, felleseie og skjevdeling.

Vi hjelper deg som er blitt alene fordi din ektefelle eller samboer er død.

Vi hjelper dere som skal gå fra hverandre. Vi kan representere den ene, eller vi kan hjelpe begge to til en løsning som dere kan leve med hver for dere. Vår erfaring er at oppgjøret ved skilsmisse / samlivsbrudd skjer raskere, rimeligere og mer skånsomt når partene bruker felles advokat.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss!