Skriv ut

Inkasso/gjeld

Vi kan hjelpe deg med:

Inkasso.

Vi har vel fungerende systemer for inkasso, som flere av våre klienter benytter.

Gjeldsforhandlinger.

Et alternativ til konkurs er gjeldsforhandlinger. Skal gjeldsforhandlinger prøves utenfor rettssystemet, er det viktig å opptre åpent og ryddig. Vi kan bistå ved gjeldsforhandlinger.

Gjeldsavtaler.

Både den som skylder og den som har krav, vil kunne være tjent med en skriftlig gjeldsavtale. Vi kan hjelpe enten det gjelder enkle gjeldskrav eller kompliserte gjeldsavtaler.