Advokatfirmaet NorJus

Når du skal handle rett

Du finner oss på Ullevål stadion i Oslo.
Flesteparten av våre oppdrag gjelder arverett. Vi har hjulpet
arvinger i hele landet og i andre land i utallige arveoppgjør,
bistått i arvetvister og opprettet hundrevis av testamenter.
Lurer du på hva kundene mener? Klikk på «Kundeuttalelser».

Les flere kundeuttalelser her

Vi er spisset mot arverett, men har god kompetanse også på ektefelle-/samboerrett, eiendomsrett, kontraktsrett og andre rettsområder.

Vi er spisset mot arverett, men har god kompetanse også på ektefelle-/samboerrett, eiendomsrett, kontraktsrett og andre rettsområder.

Fagområder:

Temanettsteder: