Skriv ut

Jeg har et juridisk problem

Ligger problemet innenfor et av NorJus’ fagområder?

I så fall kan du ringe, sende brev, e-post eller skrive til oss i meldingsboksen på denne siden, så vi kan gi deg en foreløpig vurdering av problemet og hvorvidt det kan løses.

De fleste problemer involverer papirer eller dokumenter.  Vi vil gjerne få tilsendt kopier av disse.

Er det praktisk mulig for deg, kan du komme til oss i et møte der vi gjennomgår saken etter at vi har lest gjennom sakspapirene.

Under sakens gang vil du kanskje komme til å oppleve at vi vil legge stor vekt på momenter og forhold som du ikke tenker har særlig betydning.  Derfor er det viktig at du legger frem for oss alle tenkelige og utenkelige papirer og opplysninger, slik at vi kan plukke ut det vi mener er vesentlig.

Vær forberedt på at det ikke er sikkert at ditt juridiske problem lar seg løse slik du ønsker.  Men finner vi at det lar seg løse, vil vi i samarbeid med deg gjøre det som er nødvendig for å få problemet ut av verden.  Enten kommer vi da til å gjøre det som trengs, eller så veileder vi deg, slik at du selv kan gjøre det som må til, alt etter hva vi i fellesskap blir enige om vil være fornuftig.

Hvis problemet innebærer at du er i konflikt med noen, kan du lese videre her. (De innledende avsnittene er de samme som på denne siden.)