Skriv ut

Om arveoppgjør og dødsbo

Arveoppgjør og dødsbo – definisjoner

Hva er et dødsbo?

Når noen er død, oppstår det et dødsbo. Dødsboet består av avdødes formue, gjeld, rettigheter og forpliktelser. Er det bare én arving, går dødsboet inn i arvingens formue, og dødsboet opphører raskt å eksistere som dødsbo. Er det to eller flere arvinger, må gjeld og forpliktelser gjøres opp, og eiendeler selges, fordeles mellom arvingene eller kastes. Fordelingen av boets verdier mellom arvingene må gjøres slik det er bestemt i arveloven og / eller testament. På Arveoppgjor.no har vi samlet en rekke spørsmål og svar innenfor dette området.

Hva er et arveoppgjør?

Med arveoppgjør menes den juridiske, økonomiske og praktiske avviklingen av alt avdøde etterlot seg av eiendeler og forpliktelser, og fordelingen av det som er igjen etter at utgifter og forpliktelser er gjort opp. Ordene arveoppgjør og dødsboskifte brukes ofte i samme betydning.

Hva er skifte, hva er dødsboskifte?

Med skifte menes oppgjør og fordeling av et bo. Det kan være konkursbo, skilsmissebo eller dødsbo. Dødsboskifte er den juridiske, økonomiske og praktiske avviklingen av alt avdøde etterlot seg og fordelingen av det som er igjen etter at gjeld, utgifter og andre forpliktelser er gjort opp. Ordene arveoppgjør og dødsboskifte brukes ofte i samme betydning.

Dødsboskifte foretas enten privat eller offentlig.

Hva er privat skifte?

Privat skifte innebærer at en eller flere av arvingene utfører arbeidet med skiftet, eller at arvingene engasjerer en advokat til å gjøre det for seg, fordi ingen av dem har kapasitet til å påta seg alt arbeidet eller fordi de ønsker nøytral profesjonell hjelp.

Hva er offentlig skifte?

Offentlig skifte er et alternativ til privat skifte . Det innebærer at retten tar hånd om skiftet, og oppnevner en advokat som styrer det. Offentlig skifte er aktuelt der ingen vil ta over avdødes gjeld, og der arvingene ikke klarer å bli enige om fordelingen av arven. Dessuten må det skiftes offentlig dersom en kreditor eller én av arvingene krever det, eller dersom avdøde har bestemt i sitt testament at boet skal skiftes offentlig.

Offentlig skifte av dødsbo tar lenger tid og koster mer enn et privat skifte. Før skiftet starter, må det innbetales et forskudd til tingretten (eller byfogden).  Størrelsen varierer fra tingrett til tingrett.  Forskuddet vil i praksis aldri dekke utgiftene til skiftet.  Hvis arvingene vurderer å velge offentlig skifte fordi de er uenige om hvordan boet skal fordeles, er det et langt billigere og smidigere alternativ å prøve å få en privat advokat til å megle frem en løsning. I NorJus har vi god kompetanse og bred erfaring med å megle mellom uenige arvinger.

Les mer på vårt nettsted Arveoppgjor.no.

Du kan også finne nyttig informasjon på Testament.no.

Eller du kan gå tilbake til forrige side og finne mange lenker til artikler om arverett der.