Skriv ut

Mobbing på arbeidsplassen

En platearbeider i en bedrift i Bergen drev med kalibrering (tilpasning av måleinstrumenter). Han hadde vært i bedriften i over 30 år, hadde en selvstendig stilling og fremstod som en tøff og uavhengig person, men var nok forholdsvis sårbar under skallet.

I forbindelse med omorganisering av bedriften fikk han en ny leder over seg. De to fant ikke helt tonen.
I medarbeidersamtale med tilhørende dyktighetsvurdering ga den nye lederen dårligere karakter til arbeideren enn han tidligere hadde fått. Lederen stilte økte krav til innsats, og krevde at arbeideren skulle anstrenge seg for å få skaffe eksterne kalibreringsoppdrag.

Arbeideren opplevde lederen som arrogant og uten evne til å oppfatte hvordan han virket på folk. Både gjennom lederens kroppsspråk og holdninger følte arbeideren seg foraktet og trakassert. Etter hvert rant begeret over, han ble sykmeldt og til slutt uføretrygdet. Han krevde erstatning av bedriften for lederens trakassering. Bedriften avviste kravet, og saken kom opp for Bergen byrett, der arbeideren ble tilkjent kr 1,2 mill i erstatning. Bedriften anket, men Gulating lagmannsrett opprettholdt dommen, og dømte i tillegg bedriften til å dekke arbeiderens saksomkostninger med ca. kr 900.000.

Bedriften anket til Høyesterett, som ikke fant det bevist at lederen hadde drevet trakassering, og på den annen side fant at arbeideren var mer sårbar enn normalt. Bl.a. på dette grunnlaget frifant Høyesterett bedriften.