Meny

Nyheter og juridiske artikler

Advokatfirmaet Norjus - Introduksjon

Fagområder

Foreign clients

Jurist løs

Varm, vedfyrt badstue

etter påskeskituren kan være godt og helbredende.  Men alt med måte, veien fra helbredelse til tilberedelse kan være kort, men forsåvidt også åpne for forretningsmuligheter, noe man har oppdaget i vår midtre landsdel, der Mattilsynet nylig har innført Forskrift om Badsturøkt kjøtt på namdalsk vis.

 

Selv om vi holder oss

på bena, går de fleste av oss før eller senere ut av produksjonslivet og over på statsstøttet fritid. 

Det er imidlertid ikke slik at oppreist gange på to ben uten videre kvalifiserer til statsstøtte.  Hvis man for eksempel i tillegg har vinger, faller man utenfor, unntatt hvis man er utrangert og bosatt i vår nordlige landsdel, dette i medhold av forskrift om endring av forskrift om tilskudd til håndtering av utrangerte verpehøns i Nordland, Troms og Finmark.

 

Sesongen for havbad

er snart over. 
De av oss som nødig svømmer på dypt vann kan da heretter trygt bade innendørs, ikke minst hjulpet av Helse- og omsorgsdepartementet som omtenksomt nok, i en nylig endret badebassengforskrift har bestemt at ”Bunnen skal kunne ses tydelig i alle deler av bassengbadet”.

 

Krav om arv

Norsk arverett bygger på den gamle slektstankegangen om at avdødes barn, barnebarn, oldebarn, tippoldebarn osv. har krav på arv.  I endel andre land, for eksempel England, kan man fritt bestemme fritt hvem som skal arve en.

Med dagens vitenskaplige metoder kan slektskap slås fast med absolutt sikkerhet, og dermed hjelpe etterkommerne til å få arv.

En 42 år gammel Oslomann fremmet arvekrav for Oslo tingrett i fjor høst.  Han opplyste at det ville være mulig å ta DNA-prøve av levningene etter avdøde. 

Retten avviste imidlertid kravet under henvisning til at det var gått mer enn ti år (lovens foreldelsesfrist) siden dødsfallet fant sted, nærmere bestemt 689 år. 

Arven mannen ville ha var kongeriket Norge etter sin forfar Håkon V Magnusson, som siden trettenhundre-og-dentid har hatt tilhold i katakombene under Akershus festning, lykkelig balsamert og uvitende om sin etterkommers krav.

 

En mann i Alta

ble tiltalt for å ha tatt en annen i kraven og truet med å rive hodet av ham.  Han ble også tiltalt for å ha kalt en politikvinne et purkesvin. 

Retten kom til at trusselen om rive hodet av den andre ikke kunne være bokstavelig ment, så mannen ble frifunnet for å ha kommet med trusler.  Men det å kalle politikvinnen et purkesvin mente retten var en straffbar forulempning av offentlig tjenestemann, og dømte mannen til å betale kr 3 000 i bot.

 

Som gris
er det en prestasjon å overleve ribbesesongen.  En metode er å holde
seg slank og uattraktiv for julebordet, med statsstøtte.  Hvordan det skal gå med de tynne grisene neste jul er ikke godt å si, for nå er forskriften om kompensasjon ved slakting av gris med ekstra lave vekter opphevet.

 

Mange land

har innført pengesedler av plast og syntetisk papir.  Da kan sedlene lettere stå imot rifter (men ikke mot en god kniv).  I Norge går myndighetene skrittvis frem, og prøver seg i første omgang med syntetisk verdipapirisering, som ifølge en nylig innført forskrift imidlertid ikke kan stå imot transjering ved hjelp av kredittderivater.

 

I denne søte juletid

er det ikke bare James Bond som har lisens til å drepe, men også mange av dem som bidrar til våre julebord, f.eks. norske hønse- og kalkunoppdrettere.  Dog ikke på hvilken som helst måte.  Det må skje med forskriftsmessig våpen.  Siste tillatte skrik ifølge fjærfeforskriftene er ”et mekanisk apparat som inneholder hurtig roterende, mekanisk drevne kniver”.  Kanskje noe å tenke på for Bond og hans kolleger.

 

Det er 

ikke så greit å være fugl, med eller uten influensa.  For eksempel kalkun, når skjønnhetskirurgene reklamerer for at de fjerner kalkunhals.  Helse- og omsorgsdepartementet har imidlertid sett problemet.  I en nylig innført forskrift om markedsføring av kirurgiske inngrep med kommentarer, har departementet nedlagt forbudt mot reklame for kirurgi mot bl.a. kalkunhals og ørnenese.

 

Å bite

seg selv i halen er en edel kunst, fortrinnsvis forbeholdt våre firbente venner.  Det er da ikke unaturlig at Landbruksdepartementet gjør et hederlig forsøk, gjennom den nylig innførte syltetøyforskriften som slår fast at ”gelé er en blanding med passende geléaktig konsistens”, der ”geléaktig ” altså betyr å være som gelé, som ifølge definisjonen er en blanding med passende geléaktig konsistens, osv. osv.

 

De som synes

vanlig kinofilm blir i tammeste laget, har nå mulighet til å utvide repertoaret ved å følge reglene i den nylig innførte ”Lov om endring i straffelova” om ”avgrensa rett til offentleg framsyning av grove valdsskildringar utanfor næring.”

 

De fleste

av oss er klar over at det kan lønne seg å skille klinten fra hveten, men få vet at man, ifølge til en nylig innført fjørfeforskrift, nå kan få statsstøtte for å skille plommen fra hviten.

 

Se

nøye etter i delikatessedisken før innkjøp til neste gourmetmåltid, idet det nå er blitt forbudt å innføre toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjølevende snegler i enhver form med opprinnelse i Peru, med unntak av lukkemuskler fra skjell av familien Pectinidae, forutsatt at innvollene og gonadene er fullstendig fjernet.

 

NorJus' temasider

Kontakt NorJus

Telefon 22 55 51 80
Fax 22 44 54 60
E-post
Adresse
Postboks 3953
Ullevål Stadion
0806 Oslo
Besøks-adresse Sognsveien 75 C,
3. etasje

Veibeskrivelse med kart